Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  837b5d8e3b7bcd25946a.jpg 98b8f05422bed4e08daf.jpg 5dfbd00db6f840a619e9.jpg 0ce96336b1dc47821ecd.jpg Z2754416415369_427cc7db41ca99dcb3a7a125363f3bb3.jpg Z2754417382739_e242b98cb28c1623bce5aa25a7426ded.jpg Z2754413546402_9b94b12c4770dc50d18952f73a7d7677.jpg QUA_TET.jpg XE_DAP.jpg Z2716672914622_6de5c793f54458d30e829eefd7107310.jpg Z2716665647428_3e607f8b03b1452e89f96bf57192e2e8.jpg 0f8fd94cfe830bdd5292.jpg F238ee8221dad7848ecb.jpg 12ce9e74512ca772fe3d.jpg E4d547cc06aef3f0aabf.jpg Bb15cf048e667b382277.jpg C2d3cf6e3ec7cc9995d6.jpg 4d7b46c9b760453e1c71.jpg E793f2380391f1cfa880.jpg F6180ab6fb1f0941500e.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  0-photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Hoa
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Minh Trí
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 30955 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Bích Mỵ
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mầm non Việt Long
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 2805 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Chang
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Điện Lực Miền Bắc
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 142 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Mạnh Cường
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Giang
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 6309 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phan Mạnh Trung
  Giới tính Nam
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Điện Lực Miền Bắc
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 108 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Chang
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Điện Lực Miền Bắc
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 87 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Huệ
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phú Minh
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 1167 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Cao Văn Trọng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tiên Dược
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 84 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Ngọc Huyền
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phù Lỗ A
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 400 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Văn Lực
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học Phù Lỗ A
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 14284 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trịnh Thị Nga
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tiên Dược A
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 47 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đào Thị Thanh Ngân
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tiên Dược B
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 22 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Quyết
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tiên Dược A
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 2080 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Việt Long
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 481 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Quách Xuân Lẫm
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Đức Hòa
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 867 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Vương Xuân Thủy
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Tề
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/tevuong
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Xuân Thu
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 4370 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Hằng
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 78 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Thanh Tịnh
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/thanhtinh121273
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Việt Long
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 62 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đào Lan Anh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 98 (xem chi tiết)